Welke hr instrumenten gebruik je?

Het gebeurt nogal een in de praktijk. Dat personeelszaken in eerste instantie alleen beheersmatig uitgevoerd werd (de onderneming is dan nog redelijk compact), maar later toch meer strategische aandacht vraagt omdat je bedrijf snel groeit. En dus dient er vaak nieuw HR beleid gemaakt, geformuleerd en uitgevoerd te worden. Hamvraag: welke HR instrumenten gebruik je dan precies bij de uitvoering van het nieuw geformuleerde hr beleid?

HR beleid

Eerst maar eens over hr beleid, dat niets anders is dan personeelsbeleid. Personeelsbeleid is een belangrijk onderdeel van het gehele organisatiebeleid, in dit geval het gedeelte waarmee het personeel te maken krijgt. En wat hr instrumenten dan precies zijn? Hr instrumenten zijn instrumenten die door een organisatie gebruikt kunnen worden als het gaat om de uitvoering van dit personeelsbeleid. De verschillende instrumenten zijn vaak gekoppeld aan de route die het gemiddelde personeelslid doorloopt in een organisatie: instromen, doorstromen en uitstromen. Voor elke fase zijn specifieke instrumenten toepasbaar.

Arbeidsvoorwaarden

Vaag? Oké, maken we het wat inzichtelijker. Neem het beleidspunt opleiding en ontwikkeling. Voor dat beleidspunt heb je de instrumenten competentie management, het functioneringsgesprek en coaching beschikbaar. Of neem het niet onbelangrijke beleidspunt beloning en waardering. Voor deze punten hanteer je bijvoorbeeld de instrumenten arbeidsvoorwaarden, het salarissysteem of de beloningsmatrix. Nog een? Oké dan. Het exit beleid dan maar. Voor de uitstroom van personeel kunnen bijvoorbeeld de hr instrumenten pensionering, verloop of reorganisatie toegepast worden.

Unieke aanpak

Welk instrument je in een bepaalde fase kiest is sterk afhankelijk van de toegevoegde waarde of het beoogde effect voor het bedrijf en voor de betrokken medewerker. Dit betekent meteen dat er in dit kader dus altijd maatwerk geleverd moet worden. Met andere woorden, elke situatie vraagt om een eigen en dus unieke aanpak. Het gebruik van hr instrumenten is dus het leveren van maatwerk en afhankelijk van het effect dat je wilt bereiken voor zowel bedrijf als medewerker.