Wat kunnen payroll bedrijven betekenen bij jouw bedrijf?

Wanneer je als ondernemer personeel in dienst hebt, dan weet je dat er heel veel bij komt kijken. Je moet een personeelsadministratie voeren en daarnaast ook een loonadministratie. Dit vereist expertise dat niet iedere ondernemer heeft en mensen daarvoor inhuren is ook niet altijd mogelijk. De personeelsmarkt is wel volop in beweging, dus er zij vele oplossingen. Zo kun je personeel van een uitzendbureau inhuren, zodat je nergens geen omkijken naar hebt, maar je kunt ook je loonadministratie uitbesteden aan een administratiebureau. En sinds enkele jaren zijn er ook de zogenaamde payroll bedrijven.

Wat doen payroll bedrijven?

Als werkgever met personeel in dienst heb je te maken met feitelijk werkgeverschap en juridisch werkgeverschap. Feitelijk werkgeverschap is de directe aansturing van de werknemer door de werkgever en betreft vooral de dagelijkse personeelszaken op de werkvloer. Hieronder valt onder andere ook het aannemen van nieuw personeel, bepalen hoe hoog het loon van de werknemer wordt en zijn takenpakket. Als je ook juridisch werkgever bent, dan heb als werkgever ook de verantwoording voor uitbetaling van het loon, het opstellen van arbeidscontracten en ben je ook verantwoordelijk voor de risico’s van ziekte van de werknemer en het afdragen van werkgeverslasten. Als je besluit om over te stappen naar een payroll bedrijf, dan draag je het juridisch werkgeverschap over. Payroll bedrijven worden dan juridisch werkgever en jij blijft de feitelijke werkgever.

Wat zijn de voordelen voor je bedrijf?

Het grote voordeel hiervan is dat je als onderneming geen loonadministratie meer hoeft uit te voeren en je niet meer op de hoogte hoeft te blijven van alle wet- en regelgeving rondom loonadministratie. Je hebt hoeft dus ook nooit een salarisadministrateur in dienst te nemen. Als feitelijke werkgever, kun je gewoon personeel aannemen, de hoogte van het salaris bepalen en arbeidscontracten opstellen, verlengen of beëindigen. Berekening van loonstrookjes, alsmede uitbetaling van het loon en afdracht aan de belastingdienst en pensioenfonds is de verantwoordelijkheid voor de juridische werkgever, dus de payroll bedrijven. Het enige wat jij moet doen is maandelijks de factuur voldoen die jij van je payroll bedrijf ontvangt.

Is payroll voor ieder bedrijf geschikt?

In principe is payroll voor ieder bedrijf geschikt, ongeacht het aantal werknemers. In de praktijk zie je vooral veel kleinere bedrijven en bedrijven die veel met flexibele arbeidscontracten werken, die gebruik maken van payroll. Het bespaart de ondernemer namelijk enorm veel rompslomp en ook de kennis over loonadministratie is vaak niet aanwezig. Met payroll wordt dit gedeelte uitbesteed, maar kun je toch nog feitelijk werkgever blijven.