5 verzekeringen om aan te denken voor je eigen bedrijf

Als zelfstandig ondernemer heb je veel vrijheid. Maar je moet ook veel zaken zelf regelen. Welke verzekeringen je afsluit bijvoorbeeld. Wij zetten een aantal verzekeringen die je als zelfstandig ondernemer niet kunt missen op een rijtje.

Zakelijke rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering kun je voor een heleboel soorten conflicten inschakelen. Bijvoorbeeld conflicten over contracten met opdrachtgevers of leveranciers, juridische conflicten naar aanleiding van onbetaalde facturen, conflicten over vergunningen met overheidsinstanties of conflicten over schade aan materiaal of persoonlijk letsel.

Wanneer jij een claim indient bij een andere partij dan komt de rechtsbijstandverzekering voor jouw belangen op. De meeste rechtsbijstandverzekeringen kun je precies afstemmen op wat jij en je bedrijf nodig hebben. Een verzekering voor conflicten over contracten is een must als je veel onderhandelt met verschillende leveranciers. Huur je een bedrijfsruimte dan is de verzekering van onroerend goed wel handig.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Als zelfstandig ondernemer ben je hoofdelijk aansprakelijk voor alle kosten. Wordt er bij jou een claim ingediend voor door jou veroorzaakte schade, dan kun je aanspraak maken op je zakelijke aansprakelijkheidsverzekering. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt jou tegen de financiële gevolgen van schade met betrekking tot materiële risico’s.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Bij bepaalde beroepen heb je eerder te maken met mogelijke financiële schade. Bij beroepen als boekhouder, belastingadviseur of advocaat kun je bijvoorbeeld bij een klant vermogensschade veroorzaken door een verkeerd advies of een verkeerde formulering. Bij dit soort beroepen is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering daarom belangrijk.

Goederen- en inventarisverzekering

Heb je voor het uitvoeren van je werk bepaald gereedschap of machines nodig, dan kun je deze verzekeren met een goederen- een inventarisverzekering. Hiermee is schade door inbraak of brand gedekt. Ook computers, laptops en andere elektronische apparatuur kan hieronder verzekerd worden. Let er wel op dat je bij gebruik van deze apparaten buitenshuis meestal een aparte verzekering nodig hebt.

Cyberverzekering

Tegenwoordig verwerk je bijna al je bedrijfsinformatie digitaal. Je pc, laptop, mailbox of cloudopslag bevat daarmee veel belangrijke gegevens van klanten en ook je eigen bedrijfsgegevens zoals belastingcijfers of facturen. Cybercrime is daardoor tegenwoordig een van de grootste bedrijfsrisico’s. Je kunt bijvoorbeeld slachtoffer worden van ransomware, een hack of zelfs een DDoS-aanval. Met een cyberverzekering dek je financiële schade die je in zo’n situatie oploopt en de kosten die gemaakt moeten worden om zaken te herstellen.